Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Sáng 15-8, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 18 điểm cầu. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần và gần 900 cán bộ, đảng viên tại 18 điểm cầu trong toàn tổng cục.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần giới thiệu.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần giới thiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW ngay sau khai mạc hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần giới thiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW ngay sau khai mạc hội nghị.

Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Đại tá Nguyễn Tuấn Khang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần giới thiệu.

Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“ và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần giới thiệu.

Cùng với nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 nghị quyết, các đại biểu còn được hướng dẫn một số vấn đề nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong tổng cục.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Hậu cần.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Hậu cần.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu tham dự hội nghị được quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần giới thiệu.

Tin, ảnh: KIM ANH – THĂNG BẢY