Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng viên phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ (*)

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trong Đảng ta có nhiều đảng viên già, nhiều đảng viên trẻ. Đảng viên nhiều tuổi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuổi thì hăng hái. Cho nên đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117504&sub=50&top=37