Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dành 1.000 ha xây dựng khu Đại học Phố Hiến

Báo Văn hóa
Gốc

(VH)- Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng khu Đại học Phố Hiến tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với quy mô khoảng 80.000 sinh viên và khoảng 500 - 1.000 cán bộ, nhân viên của các cơ sở nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ.

Theo đó, quy mô sử dụng đất của khu Đại học khoảng 1.000 ha, trong đó 700 ha để xây dựng các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và 300 ha xây dựng đô thị. Khu đại học gồm các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được giãn ra từ Hà Nội hoặc được thành lập mới và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu hợp tác được thành lập theo quy định về hợp tác đầu tư, liên kết với nước ngoài. Đ.Dũng Theo đó, quy mô sử dụng đất của khu Đại học khoảng 1.000 ha, trong đó 700 ha để xây dựng các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và 300 ha xây dựng đô thị. Khu đại học gồm các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được giãn ra từ Hà Nội hoặc được thành lập mới và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu hợp tác được thành lập theo quy định về hợp tác đầu tư, liên kết với nước ngoài.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/18804.vho