Dành 30.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp hỗ trợ

Gốc
TP - Bộ Công Thương vừa cho biết, Nghị định về phát triển Công nghiệp hỗ trợ sẽ được trình Chính phủ vào tháng 11 tới và ban hành vào cuối năm nay.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất dành nguồn vốn 30.000 tỷ đồng để đầu tư cho lĩnh vực này. Trong đó vốn điều lệ của Quỹ do Ngân sách Nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Hai năm đầu tiên mỗi năm cấp 500 tỷ đồng, năm thứ 3 cấp 1.000 tỷ đồng. Số tiền còn lại dự kiến huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

Được biết, nghị định sẽ bổ sung một số ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như các quy định về đầu tư xây dựng cụm công nghiệp hỗ trợ, nhằm thu hút các tập đoàn đa quốc gia cung cấp linh kiện và vật liệu toàn cầu đầu tư vào Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới