Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dành 60% diện tích xây dựng hành lang xanh

Gốc

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn Liên danh PERKINS EASMAN, POSCO E&C và JINA tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Theo tư vấn của Liên danh này, chỉ nên dành 40% diện tích thủ đô làm đất xây dựng đô thị, còn 60% xây dựng hành lang xanh. Nếu triển khai được ý tưởng này thì đến năm 2030, Hà Nội sẽ là một trong những thủ đô phát triển bền vững nhất thế giới.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/9/166230