Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đánh công nhân, đốt lán trại

Sau khi đánh 5 công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (TP HCM) bị thương, nhóm thanh niên địa phương còn dùng xăng tấn công khu lán trại gây cháy…

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/99393.cand