Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dành gần 100.000 tỷ đồng trả nợ

Gốc

TP - Chiều 14-11, với 82,40% ĐB tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NST.Ư) năm 2012.

Ngân sách Trung ương năm 2012:

> Quốc hội phân bổ ngân sách trung ương năm 2012

Theo đó dự kiến chi đầu tư phát triển là 95.400 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản là 83.110 tỷ đồng; chi cho Chương trình biển Đông, hải đảo, cảnh sát biển là 2.900 tỷ đồng; đầu tư cho các dự án trọng điểm dầu khí là 3.500 tỷ đồng.

Năm 2012, sẽ dành 100.000 tỷ đồng cho việc chi trả nợ và viện trợ, trong đó dành 98.850 tỷ đồng cho trả nợ. Chi phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 277.132 tỷ đồng; Chi thực hiện cải cách tiền lương 43.300 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở T.Ư và địa phương rà soát, sắp xếp các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên; huy động, bố trí nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên thu hồi vốn đầu tư ứng trước, bố trí trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản, vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012 và 2013.

Về hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách của địa phương: Ngân sách T.Ư tập trung hỗ trợ một phần vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với các tỉnh có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn, chỉ cân đối được ngân sách địa phương từ 50% trở xuống, ưu tiên các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trên cơ sở các tiêu chí này, Chính phủ rà soát, xây dựng phương án phân bổ 2.097 tỷ đồng vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho từng địa phương, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31-12-2011.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/558164/danh-gan-100000-ty-dong-tra-no-tpp.html