Đánh giá an toàn Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Gốc
Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IRRS 2014) đã đến và làm việc tại Việt Nam để thực hiện đánh giá cơ sở hạ tầng an toàn trong giai đoạn 2 của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo kế hoạch, đoàn làm việc đến ngày 7/10/2014.

Triển lãm điện hạt nhân được tổ chức tại Hà Nội

CôngThương - Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết cho phát triển điện hạt nhân theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bao gồm các cơ sở hạ tầng chung (Tài liệu Milestone No.NG-G-3.1) và các cơ sở hạ tầng an toàn (Tài liệu SSG-16). Về cơ sở hạ tầng an toàn, IAEA (Tài liệu SSG-16) đã đưa ra 20 yếu tố của cơ sở hạ tầng an toàn và 200 hành động cụ thể cho 3 giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân mà các quốc gia phải thực hiện để xây dựng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng an toàn. Giai đoạn 1 kết thúc khi quốc gia đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân, giai đoạn 2 kết thúc khi quốc gia bắt đầu tổ chức đấu thầu xây dựng và giai đoạn 3 kết thúc khi quốc gia bắt đầu đưa tổ máy điện hạt nhân vào vận hành.

Để hỗ trợ các quốc gia xem xét đánh giá hiện trạng của cơ sở hạ tầng an toàn cho phát triển điện hạt nhân, IAEA đã thiết lập dịch vụ Đánh giá pháp quy tích hợp (IRRS) và định kỳ 5 năm một lần sẽ tổ chức hỗ trợ các quốc gia tiến hành đánh giá hiện trạng của cơ sở hạ tầng an toàn của một quốc gia, đưa ra các khuyến cáo cần thiết để quốc gia tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện hạt nhân theo hướng dẫn của IAEA.

Đoàn IRRS-2014 đến Việt Nam lần này bao gồm các chuyên gia của IAEA, chuyên gia đến từ cơ quan pháp quy của Pháp, Slovenia, Hoa Kỳ, Canada, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Pakistan. Tham dự về phía Việt Nam có Lãnh đạo và trưởng các đơn vị của Cục An toàn bức xạ hạt nhân và đại diện của Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Năm 2009, Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp IRRS-2009 của IAEA đã có chuyến công tác đến Việt Nam và kết luận, về cơ bản Việt Nam đã xây dựng được hạ tầng an toàn bảo đảm có thể đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân theo quyết định ngày 25/11/2009 của Quốc hội. Sau 5 năm tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn theo hướng dẫn của IAEA phục vụ lộ trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện các khuyến cáo của Đoàn IRRS-2009, Tuy nhiên, Đoàn IRRS-2009 cũng khuyến cáo nhiều vấn đề cho Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Để giúp Ban chỉ đạo Nhà nước kịp thời chỉ đạo xây dựng các cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết cho phát triển điện hạt nhân, Bộ KH&CN đã mời Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp IRRS-2014 vào Việt Nam làm việc với các cơ quan có liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn, đáp ứng các yêu cầu giai đoạn 2 dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trước khi Đoàn IRRS-2014 đến Việt Nam, các cơ quan có liên quan của Việt Nam đã triển khai việc tự đánh giá các cơ sở hạ tầng an toàn và chuyển kết quả tự đánh giá cho đoàn.

Trong 10 ngày làm việc (29/9 - 7/10/2014), các chuyên gia của IAEA sẽ làm việc với các cơ quan có liên quan để tiến hành đánh giá và đồng thời cũng có các khuyến cáo, kiến nghị cho Chính phủ Việt Nam về việc tăng cường và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết để hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trên cơ sở kết quả chuyến công tác của Đoàn IRRS-2014, IAEA sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ Việt Nam về hiện trạng cơ sở hạ tầng an toàn và các đề xuất, kiến nghị liên quan cho Chính phủ.

Hồng Dương

Triển lãm điện hạt nhân được tổ chức tại Hà Nội

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới