ND - Chiều 9-10, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Quỹ Đầu tư tài chính VinaCapital, các công ty chứng khoán: Bảng Việt, Sacombank, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cùng Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao đổi ý kiến về diễn biến thị trường chứng khoán trong thời gian từ ngày 30-9 đến ngày 9-10.