Đánh giá doanh nghiệp qua tai nạn lao động

Gốc
Thống kê mới đây của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy trên 50% số vụ tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực xây lắp công trình có liên quan đến giàn giáo và sàn thao tác.

Kế đến là lĩnh vực khai thác than, khoáng sản và lĩnh vực cơ khí chế tạo. Yếu tố chấn thương chủ yếu là do ngã từ trên cao hoặc do bị điện giật. Nguyên nhân gây tai nạn lao động hàng đầu trong doanh nghiệp là do thiết bị không đảm bảo an toàn, hoặc doanh nghiệp không trang bị thiết bị an toàn. Ngoài ra còn do doanh nghiệp tổ chức lao động chưa tốt, không tập huấn an toàn lao động cho nhân viên. Đương nhiên, cũng có tai nạn xảy ra do lỗi của người lao động đã tự ý vi phạm quy trình an toàn. Tuy nhiên, qua thống kê này mới thấy lỗi lớn trong việc để xảy ra tai nạn lao động là do cách quản lý của doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì chỉ có khoảng 2,5% doanh nghiệp có nộp báo cáo (dù có hoặc không có tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp). Một phó chủ tịch của một hiệp hội cho biết thói quen khi đánh giá một doanh nghiệp, người ta thường nhìn vào số vốn, số nhân viên, tổng doanh thu, số lợi nhuận. Càng về sau này, khi đánh giá doanh nghiệp còn có thêm tiêu chí “trách nhiệm xã hội”. Tuy nhiên, trong phần trách nhiệm này lại chưa xem xét kỹ lưỡng phần tai nạn lao động. Một trong những lý do khó xem xét tiêu chí an toàn lao động là vì chỉ có doanh nghiệp mới biết thông tin về tai nạn lao động mà doanh nghiệp lại thường “ém” thông tin này, trừ trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, không “ém” được thì mới báo cáo với các cơ quan quản lý mà thôi. Do đó, ông này cho rằng các cơ quan quản lý cần rà soát lại các quy định nhằm ràng buộc doanh nghiệp cung cấp thông tin về tai nạn lao động, nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ngoài ra cũng cần có một số tổ chức đứng ra làm trung gian tiếp nhận các thông tin về tai nạn lao động (từ người bị nạn, từ người lao động khác trong doanh nghiệp,...) để có thể quản lý và tìm biện pháp giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn, đồng thời cũng có nguồn thông tin để có thể đánh giá doanh nghiệp. QUỲNH NHƯ

Tin nóng

Tin mới