Đánh gia kết quả thực hiện dự án Peatland

Gốc
Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa có buổi làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Phục hồi và sử dụng bền vững đất than bùn trong khu vực Đông Nam Á” (tên gọi tắt là dự án Peatland) của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam

hỗ trợ và phát triển sinh kế cộng đồng dân cư xung quanh Vườn quốc gia U Minh Thượng

CôngThương - Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường quản lý đất than bùn bền vững ở Đông Nam Á để duy trì sinh kế của dân cư địa phương phục vụ mục tiêu giảm nghèo, giảm nguy cơ cháy và khói bụi, góp phần quản lý môi trường toàn cầu, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Dự án bao gồm một hợp phần khu vực và 4 hợp phần quốc gia của các nước Indonesia, Malaysia, Philipines và Việt Nam; tập trung vào các hoạt động chính: tăng cường năng lực và khung thể chế cho quản lý bền vững đất than bùn; giảm thiểu suy thoái đất than bùn; quản lý tổng hợp và phục hồi các vùng đất than bùn được lựa chọn; thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân vào quản lý đất than bùn một cách bền vững.

Bà Nguyễn Thị Minh Trâm - Giám đốc Dự án Peatland Hợp phần Việt Nam - cho biết, dù gặp không ít khó khăn nhưng sau gần 4 năm triển khai, dự án thu được những kết quả hết sức khả quan. Công tác nghiên cứu Hệ sinh thái và đa dạng sinh học thực vật vùng đất than bùn ở Vườn quốc gia U Minh Thượng giúp quản lý bền vững các hệ sinh thái và đa dạng sinh học thực vật. Bước đầu xác định được các chỉ số đa dạng sinh học và độ phong phú các loài thực vật ở một số hệ sinh thái điển hình của Vườn quốc gia U Minh Thượng; đưa ra mối quan hệ trong việc quản lý thủy văn liên quan đến sự thay đổi các hệ sinh thái và đa dạng sinh học thực vật vùng đầm lầy than bùn. Hoạt động hỗ trợ và phát triển sinh kế cộng đồng dân cư xung quanh Vườn quốc gia U Minh Thượng đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng cư dân như hỗ trợ vốn sản xuất theo mô hình đăng ký, nâng cao nhận thức và tập huấn cho 53 hộ dân áp dụng 4 mô hình sản xuất…

Trong khuôn khổ sáng kiến ASEAN về quản lý đất than bùn được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khói mù lần thứ 8 vào năm 2002, Peatland đã triển khai từ năm 2005 và được Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ từ năm 2009. Hiệp định tài trợ cho dự án được đã chính thức hóa việc phê duyệt và quản lý khoản viện trợ từ GEF và giám sát thực hiện trong 4 năm (2009-2013).

Đối với các biện pháp kiểm soát và phòng chống cháy rừng cho khu vực đất than bùn, dự án đã tìm hiểu nguy cơ các điểm nóng dẫn đến cháy rừng. Trong báo cáo, các chuyên gia đã đánh giá được các phương pháp quản lý nước và lửa kể từ năm 2000 đến nay tại khu vực đất than bùn U Minh Thượng và U Minh Hạ. Tìm hiểu và phân tích một số vấn đề chính trong quản lý nước đối với việc bảo tồn và gìn giữ đất than bùn và các hệ sinh thái, đa dạng sinh học; những vấn đề quản lý thủy văn cùng với việc khống chế lửa rừng trên vùng đất U Minh…

Bên cạnh đó, dự án còn hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý và sử dụng bền vững đất than bùn” và trình Bộ TN&MT xem xét ký văn bản để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; phối hợp với chuyên gia kỹ thuật dự án xây dựng hồ sơ trình phê duyệt tại Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn đa dạng sinh học, Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường, Hội nghị các Bộ trưởng môi trường ASEAN để công nhận Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành Vườn Di sản ASEAN; tổ chức Lễ trao Chứng chỉ công nhận Vườn quốc gia U Minh Thượng là Vườn Di sản ASEAN…

Hải Nam

hỗ trợ và phát triển sinh kế cộng đồng dân cư xung quanh Vườn quốc gia U Minh Thượng

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới