Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đánh giá sát thực về kết quả chống tiêu cực

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Nhiều ý kiến cho rằng, khi tiến hành tổng kết công tác năm, các địa phương, đơn vị, bên cạnh việc đánh giá toàn diện các khâu công tác, cần quan tâm đúng mức kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111095&sub=50&top=37