Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đánh giá thực trạng đào tạo về 4.0 trong các cơ sở giáo dục đại học

(ĐN) - Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ đánh giá cơ chế, chính sách khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình GD-ĐT và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chú trọng lĩnh vực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và rà soát hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 theo hình thức hợp tác công - tư.

Theo đó, bên cạnh hoạt động rà soát tại các cơ sở, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về nội dung nêu trên. Hội thảo bao gồm nhiều nội dung, báo cáo tham luận và thảo luận, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp về 4.0 trong các cơ sở giáo dục đại học.

Tường Vi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202207/danh-gia-thuc-trang-dao-tao-ve-40-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-3127760/