Đánh người vì không mua được đất

Ép người bán đất nhưng không được chấp thuận, bọn côn đồ đã đánh đập dã man để dằn mặt khổ chủ

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/220148.asp