Dành phần tăng thu để bù đắp hụt thu ngân sách

Gốc
(HQ Online)- Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An mới đây về đề nghị hỗ trợ phần hụt thu ngân sách địa phương năm 2012, Bộ Tài chính đề nghị địa phương ưu tiên sử dụng một phần nguồn kinh phí vượt thu năm trước để bù đắp.

Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet.

Về đề nghị sử dụng phần vượt thu ngân sách địa phương năm 2011 để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, Bộ Tài chính cho biết Thủ tướng Chính phủ sẽ có văn bản chỉ đạo riêng.

Về hỗ trợ phần hụt thu ngân sách địa phương năm 2012, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý chung cho các địa phương (trong đó có tỉnh Nghệ An) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phương án được Bộ Tài chính đề xuất: Về đề nghị sử dụng phần vượt thu ngân sách địa phương năm 2011, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2012, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2121/TTg-KTTH ngày 12-12-2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 18003/BTC-NSNN ngày 26-12-2012 thông báo số để lại một phần nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2011 cho Nghệ An là 170 tỷ đồng.

Đồng thời, đề nghị địa phương ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí để lại nêu trên để bù đắp nguồn hụt thu ngân sách địa phương năm 2012 (nếu có), phần còn lại bố trí cho các nhiệm vụ cấp bách phát sinh theo đề nghị của tỉnh, trong đó tập trung phân bổ số vốn được sử dụng thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ cấp bách của địa phương đã có trong kế hoạch và có khả năng hoàn thành năm 2012.

Về hỗ trợ phần hụt thu ngân sách năm 2012, theo Bộ Tài chính, căn cứ kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2012, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp của tỉnh Nghệ An là 5.074,231 tỷ đồng, tăng 3% (149,221 tỷ đồng), nếu không kể thu tiền sử dụng đất thì thu ngân sách địa phương giảm 6,078 tỷ đồng. Trong đó: Đối với phần giảm nguồn làm lương, Bộ Tài chính đã có văn bản số 7282/BTC-NSNN ngày 7-6-2013 bổ sung cho tỉnh 3,039 tỷ đồng nguồn thực hiện cải cách tiền lương do giảm thu năm 2012.

Đối với phần giảm thu ngân sách địa phương còn lại, do nguồn lực tài chính của địa phương đảm bảo theo Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 5-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ là 13,929 tỷ đồng và nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2011 được để lại là 170 tỷ nên tỉnh đã đủ nguồn để xử lý bù giảm thu.

Vào cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn đối với những địa phương hụt thu. Trong đó, các địa phương hụt thu trong năm 2013 sau khi đã sử dụng nguồn lực tài chính tại chỗ theo quy định, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi mà vẫn còn thiếu nguồn, cần báo cáo gửi về Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng nguồn để chi và địa phương có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách trung ương trong năm 2014.

Những tháng cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, điều hành tập trung mọi lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ được giao.

Đối với các địa phương, Bộ Tài chính yêu cầu cần chú ý điều hành ngân sách trên địa bàn (bao gồm cả ngân sách cấp tỉnh và các cấp huyện, xã) đảm bảo nguồn lực chi trả lương, các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng; không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm chi trả các chính sách an sinh xã hội.

Các địa phương hụt thu, sau khi đã sử dụng nguồn lực tài chính tại chỗ theo quy định, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi mà vẫn còn thiếu nguồn, đề nghị có báo cáo gửi về Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng nguồn để chi; địa phương có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách trung ương trong năm 2014.

Đối với các địa phương vượt thu, sau khi dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định, được sử dụng để xử lý các nhu cầu cấp bách phát sinh, trong đó đề nghị ưu tiên hoàn trả các khoản vay, nợ xây dựng cơ bản và chuyển nguồn năm sau để chủ động trong điều hành ngân sách.

Minh Anh

Tin nóng

Tin mới