Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2022.

Theo công bố từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay có 447 ứng viên (năm 2020: 542 ứng viên và 2021: 451 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư (51 ứng viên giáo sư và 396 ứng viên phó giáo sư). Số ứng viên này được đề nghị từ tại 26 ngành, liên ngành - nhiều hơn năm trước 1 ngành.

Danh sách chi tiết các ứng viên: Xem tại đây

Ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét công nhận 2022.

Ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét công nhận 2022.

Năm 2021, tổng cộng 640 ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận chức danh (88 ứng viên giáo sư, 552 ứng viên phó giáo sư) tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau quá trình đánh giá và xét duyệt, các Hội đồng Giáo sư cơ sở chuyển hồ sơ của 494 ứng viên (66 ứng viên giáo sư và 428 ứng viên phó giáo sư) đủ điều kiện lên xét tại Hội đồng Giáo sư của 27 ngành/liên ngành.

Từ 494 ứng viên, Hội đồng Giáo sư các ngành, liên ngành xem xét loại 79 ứng viên chưa đạt tiêu chuẩn và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét 415 ứng viên đạt chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư (44 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư).

Sau quá trình xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư cho 405 ứng viên (42 giáo sư và 363 phó giáo sư).

Theo quy trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư các đại học sẽ thành lập Hội đồng cơ sở để xét duyệt những ứng viên nộp hồ sơ. Thành viên của Hội đồng sau đó thẩm định hồ sơ, nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra năng lực ngoại ngữ của ứng viên. Sau khi thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, Hội đồng cơ sở báo cáo kết quả lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhận danh sách do cơ sở đề xuất, giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định. Sau vòng thẩm định này, Hội đồng nhà nước sẽ xem xét và thông qua danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn.

Hà Cường