Ngày 23/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UB Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2015-2020:

Danh sach BCH Dang bo, Ban Thuong vu Tinh uy Ba Ria-Vung Tau nhiem ky 2015-2020 - Anh 1

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2015-2020:

(Xếp theo vần A, B, C)

Danh sach BCH Dang bo, Ban Thuong vu Tinh uy Ba Ria-Vung Tau nhiem ky 2015-2020 - Anh 2

Ngọc Khánh (t.h)