Danh sách các đại biểu Nghệ An dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Gốc
Chiều 12/9, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 thông qua 42 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Danh sách đại biểu dự Đại hội DTTS toàn quốc.

Phước Anh