Danh sách công ty chốt quyền chia cổ tức nửa đầu tháng 10

Gốc
(NDH) Dưới đây là danh sách sơ bộ cổ phiếu của các công ty có lịch thực hiện quyền chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu trong nửa đầu tháng 10/2014.

Hai công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt trong đợt này là VNS và DNC với tỷ lệ cùng là 10%, thực hiện cho đợt 1 năm 2014.

Nhiều công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt này, trong đó đáng kể nhất là MWG trả với tỷ lệ 1000:633. Công ty này cũng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1000:67.

TCT là một công ty khác thực hiện phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1:1.

Trung Nghĩa - NDH

Tin nóng

Tin mới