24H.COM.VN - Phải đến ngày 01/11, giải thưởng này mới chính thức được công bố nhưng ngày 07/10, danh sách các đề cử đã xuất hiện. Năm nay giải thưởng này sẽ được tổ chức từ ngày 01- 05/11 tại JinJu.