Danh sách hỗ trợ Covid-19 ở Cà Mau trùng lắp hơn 7.600 người

Có 7.635 người bị trùng lắp nên không chi, đang tạm giữ trong tài khoản ở cấp xã hoặc đang làm thủ tục nộp hoàn ngân sách hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 9/7, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau đã đề nghị Sở Tài chính phối hợp xử lý việc kinh phí trùng lắp danh sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

Đây là số người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 126 của Chính phủ và các quyết định của UBND tỉnh Cà Mau.

Lập danh sách trùng lắp hàng ngàn người được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 ở Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Lập danh sách trùng lắp hàng ngàn người được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 ở Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh 423.043 người được hưởng hỗ trợ với số tiền 637,4 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ cho 413.142 người, số tiền hơn 619 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 7.635 trường hợp bị trùng lắp nên không chi, đang tạm giữ trong tài khoản của xã, phường, thị trấn hoặc đang làm thủ tục nộp hoàn ngân sách với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

Mặt khác, còn lại 2.266 người với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng chưa chi là do người thụ hưởng đi làm ăn xa, địa phương chưa liên lạc được.

Được biết, tỷ lệ chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của tỉnh Cà Mau đạt 99,46%.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/danh-sach-ho-tro-covid-19-o-ca-mau-trung-lap-hon-7600-nguoi-d558779.html