Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang Vĩnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Gốc

(VOV) - Thông tin do ông Khổng Văn Thiện ở thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; số điện thoại: 01678.527.547 cung cấp.

LS Nguyễn Đình Chuật sinh năm 1941, quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc, hi sinh ngày 25/9/1974.

LS Trịnh Văn Thành sinh năm 1950, quê quán: Thanh Xuân, Phú Thọ, hi sinh ngày 15/11/1975.

LS Lê Xuân Quát sinh năm 1950, quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 13/1/1975.

LS Trần Văn Thành sinh năm 1951, quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 8/12/1974.

LS Nguyễn Duy Đạt sinh năm 1942, quê quán: Yên Lành, VĨnh Phú, hi sinh ngày 2/5/1974.

LS Nguyễn Đức Mỹ sinh năm 1952, quê quán: Phú Thọ, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 2/5/1974.

LS Trần Đầy quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 12/6/1972.

LS Mai Văn Đàm sinh năm 1948, quê quán: An Hà, VĨnh Phú, hi sinh ngày 26/2/1975.

LS Vũ Việt Thăng, sinh năm 1958, quê quán: Phong Châu, Vĩnh Phú.

LS Nguyễn Tiến Giao quê ở Vĩnh Tiến, Vĩnh Phú.

LS Lê Văn Lâm sinh năm 1945, quê quán: Hạ Hòa, VĨnh Phú, hi sinh ngày 11/3/1975.

LS PHạm Đức Lễ quê ở Tam Dương, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 20/11/1972.

LS Đoàn Văn Hùng sinh năm 1950, quê ở Thanh Ba, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 16/5/1974.

LS NGuyễn Văn Sang sinh năm 1949, quê quán: Đa Phúc, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 27/4/1974.

LS Nguyễn Văn Lạc sinh năm 1950, quê quán: Văn Lạc, Vĩnh PHú, hi sinh ngày 3/6/1974.

LS Nguyễn Đình Đốn sinh năm 1950, quê quán: Hạ Hòa, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 3/6/1974.

LS Đặng Quang Dục sinh năm 1946, quê quán: Đoan Hùng, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 30/4/1974.

LS Đỗ Ngọc Hồi sinh năm 1950, quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú hi sinh ngày 25/5/1974.

LS Hà Chiến Thắng sinh năm 1952, quê quán: Đền Hùng, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 13/6/1972./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/danh-sach-ls-yen-nghi-tai-nghia-trang-vinh-hung-huyen-tan-hung-tinh-long-an/201111/190766.vov