Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đánh thắng “trận đầu”

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; trình độ, khả năng xử lý tình huống của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân được nâng cao một bước, đó là “cái được” lớn nhất qua cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu vừa kết thúc...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.25196.qdnd