Đánh thuế lũy tiến để hạn chế đầu cơ nhà, đất

Gốc
Trong khi các nhà đầu tư đang đứng ngồi không yên vì thông tin NHNN có khả năng ban hành chỉ thị hạn chế cho vay kinh doanh BĐS thì Chính phủ lại ra chỉ thị về việc nghiên cứu áp dụng đánh thuế lũy tiến đối với nhà, đất.

Tin nóng

Tin mới