Ngày 10/7 vừa qua, anh tôi ở Nhật có gửi về cho ba tôi 3 chiếc máy bơm cùng loại (mới 100%) để phun thuốc bảo vệ thực vật...

Ngày 10/7 vừa qua, anh tôi ở Nhật có gửi về cho ba tôi 3 chiếc máy bơm cùng loại (mới 100%) để phun thuốc bảo vệ thực vật dùng cho canh tác đất nông nghiệp của gia đình (ba tôi trồng cây ăn trái).

Đến ngày 15/8 thì ba tôi được bưu điện địa phương gọi lên nhận hàng nhưng lúc này ba tôi chỉ nhận được 1 máy mà không phải đóng thêm bất cứ khoản thuế hay phí nào.

Ngày 20/8, ba tôi có nhận được 2 lá thư từ Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu cục Ngoại dịch yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tên hàng, số lượng, đơn giá và mục đích sử dụng của 2 kiện hàng còn lại.

Ngày 29/8 tôi có gửi email lên bưu cục cung cấp thông tin theo yều cầu thì ngày 30/8 tôi nhận được email trả lời hàng trong kiện là hàng cũ và không được phép nhập khẩu.

Ngày 31/8 tôi có trực tiếp đến Bưu cục Ngoại dịch để xác nhận thì hàng trong kiện là máy mới hoàn toàn. Nhưng lúc này nhân viên hải quan kiểm tra hàng lại cho biết là hàng này được nhập khẩu nhưng phải đóng thuế nhập khẩu là 30% trên đơn giá hàng.

Tôi muốn hỏi là vì sao lại có sự khác nhau về việc nhập khẩu hàng đối với mặt hàng giống nhau như vậy (1 không đóng thuế và 2 phải đóng thuế)? Và yêu cầu của Bưu cục Ngoại dịch là đúng với quy định hay không?