Dành ưu tiên cao nhất cho công nghệ cao

Gốc
Nhà nước huy động mọi nguồn lực đầu tư, dành ưu đãi cao nhất, ưu tiên phân bổ ngân sách cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, phát huy vai trò dẫn đường của công nghệ cao trong phát triển kinh tế và khoa học – công nghệ.

Tin nóng

Tin mới