Đào cây, quất đẹp: Chưa đến Tết đã hết hàng!

Gốc
(VietNamNet) - Không chờ đến 25, 26 âm lịch mà ngay lúc này nhiều vườn đào, quất có tiếng tại Nhật Tân, Quảng Bá, Đông Ngạc đã có lượng bán ra, đặt hàng rất lớn. “Vãn”, thậm chí “trắng vườn” là tình hình của một số hộ hiện nay.

Tin nóng

Tin mới