(BNS) Một đạo diễn trẻ thuộc “thế hệ 8X” (sinh từ năm 1980) cao hứng tuyên bố giữa phim trường: “Đưa tôi 10 tỷ đồng tôi sẽ làm phim đoạt giải Oscar!”.