Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đạo lý uống nước nhớ nguồn

Gốc

Hanoinet - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 27/7, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các đoàn thể quần chúng, các tầng lớp nhân dân... lại có nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ đến những người con ưu tú đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần cơ thể vì độc lập dân tộc,

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=78897