Cần chính sách phù hợp cho trẻ tự kỷ

Cần chính sách phù hợp cho trẻ tự kỷ

'Gần đây có bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cho biết, số lượng các gia đình đưa trẻ đến để xác định mức độ tự kỷ...

18 liên quan

Vẫn chưa ngã ngũ giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu

Ngày 6-8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có phiên họp toàn thể, cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao...

18 liên quan

Kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

Ngày 6/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh...

18 liên quan

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Sáng 6-8, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về trách nhiệm quản...

18 liên quan

Người tự kỷ và hướng tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội

Người tự kỷ có được xem là người khuyết tật hay không và hướng nào để họ có thể tiếp cận những chính sách...

18 liên quan

Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Sáng ngày 06/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về trách...

18 liên quan

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Ngày 6/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Lao...

18 liên quan