Bình Dương đã giải ngân hơn 86% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Bình Dương đã giải ngân hơn 86% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Bình Dương còn hai địa phương giáp TPHCM chưa hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà

Bình Dương còn hai địa phương giáp TPHCM chưa hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà

TP HCM cơ bản hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà

TP HCM cơ bản hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Tp Hồ Chí Minh: Hoàn thành phê duyệt hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà

Tp Hồ Chí Minh: Hoàn thành phê duyệt hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà

Bình Dương đã hỗ trợ hơn 823 tỷ cho hơn 1,2 triệu người lao động

Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo phải hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động trước ngày 30/9

Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo phải hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động trước ngày 30/9

Nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà theo trụ sở hay chi nhánh?

Nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà theo trụ sở hay chi nhánh?

Thêm nhiều lao động có cơ hội nhận hỗ trợ

Thêm nhiều lao động có cơ hội nhận hỗ trợ

TP HCM giải ngân hơn 951 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP HCM giải ngân hơn 951 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP.Long Khánh giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP.Long Khánh giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà chỉ chiếm hơn 55% dự kiến, TP.HCM muốn nới thời hạn

Hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà chỉ chiếm hơn 55% dự kiến, TP.HCM muốn nới thời hạn

TP.HCM cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP.HCM cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP.HCM đã duyệt chi hơn 976 tỉ đồng hỗ trợ cho 1,67 triệu người lao động

TP.HCM đã duyệt chi hơn 976 tỉ đồng hỗ trợ cho 1,67 triệu người lao động

TP HCM đã chuyển gần hết kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP HCM đã chuyển gần hết kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Cam Lâm

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Cam Lâm

Nguồn động viên kịp thời đối với người lao động xa quê từ Quyết định của Thủ tướng

Nguồn động viên kịp thời đối với người lao động xa quê từ Quyết định của Thủ tướng

Nhanh chóng giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động

Nhanh chóng giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động

Quảng Nam, Đà Nẵng hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Quảng Nam, Đà Nẵng hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ