Đào tạo bác sĩ - Chất lượng phải đặt lên hàng đầu

Gốc
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến việc đào tạo bác sĩ cần phải đặt chất lượng đào tạo là yêu cầu, tiêu chí hàng đầu.

Hôm nay (2/12), Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra việc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện các yêu cầu, đảm bảo các điều kiện cần thiết theo đúng kết luận tại Biên bản của Đoàn thẩm định.

Theo công văn, việc Bộ Giáo dục- Đào tạo cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành đào tạo Y đa khoa và Dược học trình độ đại học, xét báo cáo của Bộ Giáo dục- Đào tạo và của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: Việc đào tạo và cho phép mở ngành đào tạo nhân lực ngành Y tế nói chung, đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ nói riêng cần đặt chất lượng đào tạo là yêu cầu, tiêu chí hàng đầu.

Bộ Giáo dục – Đào tạo thống nhất với Bộ Y tế khẩn trương ban hành văn bản quy định tiêu chí, điều kiện mở ngành, tuyển sinh đào tạo Y khoa, Dược học phù hợp với đặc thù và đảm bảo yêu cầu chất lượng nhân lực ngành Y tế.

Bộ Giáo dục- Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế đánh giá thực trạng đào tạo Y khoa, Dược học; trước hết tổ chức khảo sát, đánh giá tại các trường đại học đa ngành và có phương án, giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình đào tạo và chất lượng đầu ra.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục- Đào tạo kiểm tra việc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện các yêu cầu, đảm bảo các điều kiện cần thiết theo đúng kết luận tại Biên bản của Đoàn thẩm định (liên ngành Giáo dục – đào tạo – Y tế tổ chức trước khi Bộ Giáo dục- Đào tạo quyết định cho phép trường mở ngành).

Bộ Giáo dục- Đào tạo cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được tuyển sinh đào tạo Y khoa, Dược học khi trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã có công văn gửi Bộ Y tế và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về việc tuyển sinh ngành Y đa khoa và Dược học của trường này.

Theo công văn gửi Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Y tế cử 02 cán bộ có chuyên môn về các ngành y, dược tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của đoàn thẩm định liên Bộ, Giáo dục và Đào tạo-Y tế.

Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 7 đển 11/12/2015. Thời gian cụ thể Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo sau khi nhận được công văn của Bộ Y tế cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra.

Tại công văn số gửi Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ sẽ phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của đoàn thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Y tế (tại Biên bản thẩm định liên Bộ ngày 5/10/2015).

Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 7 đến 11/12/2015. Thời gian cụ thể Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để nhà trường biết và chuẩn bị./.

PV (Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới