Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đào tạo công nhân VN ngang với công nhân Mỹ? Không khó!

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

Nếu kêu gọi nâng cao trình độ lao động Việt Nam, thì chính là nhằm vào tầng lớp lao động "cổ trắng", chứ không phải tầng lớp lao động "cổ xanh".

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/54513/default.aspx