Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đào tạo liên thông trong hệ thống dạy nghề

Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề (TCN) có nhu cầu học lên trình độ cao đẳng nghề, nếu tốt nghiệp loại khá trở lên được tuyển thẳng ngay sau khi tốt nghiệp, nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm công việc gắn với chuyên môn đào tạo mới được tham gia dự tuyển đào tạo liên thông.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/167396