Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho nhu cầu doanh nghiệp

ND-  Ngày 10-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo: Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109234&sub=74&top=41