Đào tạo và Tư vấn “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả cho các DNNVV Việt Nam”

Gốc
(DĐDN) - Từ 26-27/09/2013 và 3-4/10/2013, VCCI tổ chức chương trình Đào tạo và Tư vấn “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả cho các DNNVV Việt Nam” của ITC – SCM.

Một khóa đào tạo nghiệp vụ cho doanh nghiệp của VCCI

Đây là chương trình thực hiện theo Dự án của ITC hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Sau 1 thời gian Việt hóa và chạy thử nghiệm, hiện tại chương trình đã được sử dụng để đào tạo và tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp với chi phí hỗ trợ (Học phí tại Việt Nam bằng 1/3 chi phí học tập của các nước).

Chương trình sẽ giúp DNNVV xây dựng năng lực quản trị chuỗi cung ứng, tăng tính cạnh tranh; Cung cấp cơ hội xuất khẩu; Gia nhập chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; Thiết lập mục tiêu, chiến lược, đánh giá và quản lý nhu cầu; Nâng cao khả năng quản lý vận hành doanh nghiệp, quản lý thu mua cung ứng, quản lý quy trình logistics, quản lý mối quan hệ doanh nghiệp và đối tác; Ứng dụng công nghệ lên chuỗi cung ứng, nâng cao khả năng giám sát và đánh giá hoạt động chuỗi cung ứng…; Đào tạo tư duy và cách điều hành cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhằm đưa hoạt động của doanh nghiệp tiến dần tới phát triển bền vững

Đối tượng tham gia là lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý; Phòng ban hoạt động về dự báo, hoạch định kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp; Bộ phận Quản trị chuỗi cung ứng, thu mua; Bộ phận logistics, kho bãi; Cá nhân quan tâm.

Giảng viên giảng dậy là các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm của Thụy Sĩ (biên soạn giáo trình), các chuyên gia cao cấp có chứng nhận của ITC và hiện tại đang quản lý các chuỗi Cung ứng lớn và hiệu quả tại Việt nam.

Chương trình được thiết kế 8 buổi, học liên tục trong 2 ngày, trong 2 tuần. Cụ thể: Tuần 1: từ 26-27/09/2013; Tuần 2: từ 3-4/10/2013 (Sáng : 8:30- 12:00 am; Chiều : 13:30- 17:00 pm.)

Tổ chức ITC/UN/WTO và Trường CBAM sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động hiện nay nhằm giúp doanh nghiệp có thể ứng dụng ngay Chuỗi cung ứng vào hoạt động kinh doanh và sản xuất

Trong quá trình học, các học viên sẽ được học tập trực tiếp với giảng viên – chuyên gia của ITC đào tạo; Thảo luận và phân tích trên những mô hình thực tế; Kết hợp Đào tạo và Tư vấn. Cuối chương trình có tổ chức trao chứng nhận do Trường Đào tạo Quản lý doanh nghiệp – CBAM cấp, có dấu cấp phép của ITC.

Ngôn ngữ giảng dậy : Tiếng Việt - Chương trình có thể đào tạo đặc thù cho doanh nghiệp có nhu cầu riêng theo từng cấp độ và đối tượng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Khi kết thúc có thể thi lấy chứng nhận của ITC.

Học phí : 4.500.000 VNĐ/ học viên.

Số lượng học viên : 25- 30 học viên/lớp

Các học viên có thể đăng ký tham gia chương trình tại đây

ML

Email Print

Đào tạo, Thụy Sĩ, ứng dụng, hỗ trợ, gia nhập, DNNVV, Quản trị chuỗi cung ứng

Tin nóng

Tin mới