HLV Paul Jewell đang kêu gọi tinh thần “quyết tử” của các học trò, cộng thêm lực lượng viện binh đến trong mùa chuyển nhượng tháng 1 này nhằm giúp Derby County tránh xuống hạng.