Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng

Gốc
Chỉ với một lần dịch chuyển diêm duy nhất, bạn có thể biến phép tính sai thành đúng. Cách làm rất đơn giản.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 1

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 2

0 + 3 = 2 thành 0 + 3 = 3.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 3

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 4

4 + 1 = 3 thành 4 + 1 = 5.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 5

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 6

5 + 0 = 9 thành 9 - 0 = 9.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 7

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 8

5 + 5 = 8 thành 5 + 3 = 8.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 9

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 10

6 - 1 = 6 thành 5 + 1 = 6.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 11

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 12

7 - 4 = 5 thành 1 + 4 = 5.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 13

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 14

8 - 6 = 6 thành 0 + 6 = 6.

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 15

Đáp án bài toán di chuyển que diêm, biến sai thành đúng - Ảnh 16

9 + 8 = 8 thành 0 + 8 = 8.

Nguyễn Sương

Ảnh: Youtube

Tin nóng

Tin mới