Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 Full mã đề

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Lịch sử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 của tất cả các mã đề thi để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Thông tin xét tuyển Tốt nghiệp THPT 2021

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT đưa ra, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 (sửa đổi) do Bộ GD-ĐT ban hành, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học tối đa 3 lần.

Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 của các mã đề thi để các thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 301

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 302

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 303

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 304

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 305

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 306

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 307

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 308

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 309

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 310

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 311

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 312

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 313

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 314

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 315

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 316

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 317

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 318

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 319

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 320

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 321

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 322

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 323

Đáp án môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 324

Thanh Tâm

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dap-an-mon-su-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2021-full-ma-de-d296272.html