Theo thông tin từ Tổ điều hành thị trường trong nước, từ đầu tháng ba đến nay, mặc dù lượng tồn kho và sản xuất trong nước còn nhiều, nhưng do nhu cầu phân bón tăng cao, nên giá phân bón tăng nhẹ từ 200-500đ/kg.