"Đáp ứng mong mỏi của đồng bào dân tộc thiểu số"

Gốc
Chủ nhiệm UB Dân tộc khẳng định các đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của đồng bào.

Những ngày này, các địa phương trên cả nước đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp huyện, tỉnh, để tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc vào tháng 5/2010. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, về những sự kiện quan trọng này. Được biết Bộ trưởng vừa đi kiểm tra và dự một số Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, xin ông cho biết tiến độ triển khai tổ chức đại hội ở các địa phương hướng tới đại hội toàn quốc như thế nào? Bộ trưởng Giàng Seo Phử: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban. Trong phiên họp lần thứ nhất ngày 21/7/2009, Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập Ban tổ chức Đại hội do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng ban. Sau đó, Ban tổ chức Đại hội đã triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn quốc, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoàn thành đại hội hai cấp tỉnh và huyện vào cuối năm 2009. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương đề ra, sẽ có 312 đơn vị cấp huyện và 52 đơn vị cấp tỉnh tiến hành đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số; trong đó 47 tỉnh tổ chức đại hội ở hai cấp, 5 tỉnh chỉ tổ chức đại hội cấp tỉnh. Các đại biểu đi dự đại hội cấp trên được chọn cử từ trong số các đại biểu dự đại hội cấp dưới. Đại hội toàn quốc sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2010 với khoảng 1.700 đại biểu, với sự có mặt đầy đủ đại diện của tất cả 53 dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cho đến nay nhiều huyện, thị đã tổ chức thành công Đại hội, mà mở màn là huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) tổ chức vào ngày 15/9. Sau đó là các huyện thuộc khu vực Tây Nguyên. Nhiều địa phương khác cũng đồng loạt tổ chức thành công đại hội cấp huyện, tạo nên một không khí phấn khởi, đoàn kết trong vùng đồng bào các dân tộc. Ban chỉ đạo Trung ương cũng đã quyết định chọn ba tỉnh là Điện Biên, Gia Lai và Kiên Giang đại diện cho ba vùng làm thí điểm. Đến thời điểm này thì phần lớn các tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể hoàn thành việc tổ chức đại hội tại cấp huyện trong tháng 10 và theo kế hoạch một số tỉnh sẽ tiến hành đại hội cấp tỉnh sớm ngay trong tháng 10 như tỉnh Kon Tum là tỉnh đầu tiên tổ chức tổ chức đại hội cấp tỉnh vào ngày 15/10; tiếp sau đó là tỉnh Bắc Giang tổ chức đại hội vào ngày 19/10. Toàn bộ 52 tỉnh đều quyết tâm hoàn thành tổ chức đại hội trong năm 2009, với sự quyết tâm và đồng thuận cao như vậy, chắc chắn việc tổ chức Đại hội cấp tỉnh và cấp huyện sẽ hoàn thành đúng theo thời gian như dự kiến. Xin Bộ trưởng cho biết mục đích, ý nghĩa mà các đại hội đã đạt được? Bộ trưởng Giàng Seo Phử: Nội dung chủ yếu của các đại hội là tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Các đại hội cũng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đến nay và định hướng đến năm 2020. Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội toàn quốc và đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện lớn trong năm 2010. Các đại hội đã đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Các đại hội đã trở thành biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thông qua các đại hội này, các cấp ủy và chính quyền sẽ có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn để kiến nghị với Đảng và Nhà nước về hoạch định chính sách dân tộc trong thời gian tới. Bởi vậy, có thể nói đây là những sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp Cách mạng. Với nội dung, khối lượng công việc chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội là rất lớn, vậy xin Bộ trưởng cho biết có vấn đề gì phát sinh không? Bộ trưởng Giàng Seo Phử: Công việc từ nay đến cuối năm rất nhiều, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo đại hội, chú ý vấn đề tôn vinh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các thời kỳ để biểu dương kịp thời và động viên đúng người, lựa chọn được nhiều gương điển hình tiên tiến để Nhà nước trao tặng các danh hiệu. Bên cạnh đó cũng khẳng định sự vươn lên của đồng bào các dân tộc cả nước trong các thời kỳ, tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hợp pháp. Thông qua một số đại hội vừa tổ chức, đồng bào có nguyện vọng trong đại hội cần có chương trình phát động thi đua và nên có thư quyết tâm của đại hội huyện, tỉnh gửi Ban chấp hành đảng bộ và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nói lên tâm tư tình cảm, quyết tâm của đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đồng bào đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm sóc đầy đủ hơn với đời sống của đồng bào, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai bão lũ, để đồng bào sớm khắc phục khó khăn, có cơ hội cùng nhau phát triển. Xin trân trọng cám ơn Bộ trưởng! (Tin Tức/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới