Đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Gốc
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân của huyện Ba Vì đạt được kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện.

Theo ông Đỗ Quang Trung, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì, chính sách dạy nghề nông thôn tại huyện Ba Vì trong những năm qua đã được triển khai sâu rộng trong nhân dân và được thực hiện nghiêm túc. Kết quả đã tạo chuyển biến mạnh trong nhân dân về học nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần ổn định và nâng cao cuộc sống nhân dân trong huyện.

Tính đến ngày 30/6/2015, huyện đã đặt hàng 10 đơn vị, đào tạo 10 nghề, trong đó có 5 nghề nông nghiệp, 5 nghề phi nông nghiệp. Kết quả đã tổ chức đào tạo, hoàn thiện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 62 lớp, 2.170 người, đạt 89,6% kế hoạch thành phố giao (trong đó 1.119 đối tượng được ưu tiên theo Quyết định 1956/QĐ – TTg).

Đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - Ảnh 1

Lao động nông thôn được đào tạo đem lại nguồn thu cao hơn. Ảnh minh họa

Được biết, trước đây lao động nông thôn các xã miền núi Ba Vì chưa được đào tạo nghề, chưa có việc làm thường xuyên chiếm tỷ lệ cao, bởi công việc phần lớn là làm theo mùa vụ, do đó lãng phí quỹ thời gian lao động khá lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đời sống của người dân kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo hoặc tái nghèo hàng năm ở mức cao. Từ khi triển khai công tác đào tạo nghề nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm đều theo các năm. Trong 5 năm 2010 – 2014 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm đều: năm 2010 là 15,1%, năm 2011 là 11,72%, năm 2012 là 9,78%, năm 2013: 7,94%, năm 2014: 5,96%.

Để công tác đào tạo nghề triển khai ngày thêm hiệu quả, huyện Ba Vì đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để người dân không chỉ hiểu, còn tin tưởng và yên tâm học nghề. Bên cạnh đó, huyện tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lao động, thực hiện đào tạo nghề đi đôi với giải quyết việc làm sau đào tạo... Gắn công tác đào tạo nghề với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tiền đề quan trọng để xây dựng NTM.

Sau khi khảo sát nhu cầu của người lao động phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương và khả năng giải quyết việc làm sau đào tạo, huyện đã xác định các nhóm nghề đào tạo cho người dân từng khu vực theo hướng tăng lao động công nghiệp, dịch vụ, giảm lao động nông nghiệp... đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo ông Đỗ Quang Trung , tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 41,5%, số lao động qua đào tạo có việc làm chiếm 91,8%.%. Một số mô hình liên kết dạy nghề giữa doanh nghiệp, đơn vị đào tạo và người lao động được tổ chức thực hiện, điển hình là mô hình nông nghiệp với nghề thú y, chăn nuôi và mô hình phi nông nghiệp với nghề may công nghiệp. Nghề thú y, chăn nuôi được đánh giá là đạt hiệu quả cao, góp phần giúp người lao động nông thôn nâng cao năng suất trong các hoạt động chăn nuôi tại nhà, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế trang trại. Có 4 hợp tác xã thành lập, trong đó số lao động làm nghề thú y chăn nuôi tham gia tích cực trong thành phần hợp tác xã. Các xã có lao động nông thôn được học nghề thú y chăn nuôi đã hạn chế được dịch bệnh, giá thành sản phẩm chăn nuôi giảm, năng suất tăng cao.

Bên cạnh đó, nghề may công nghiệp góp phần tăng hiệu suất giải quyết việc làm chuyển đổi, giúp người lao động giải quyết thời gian nông nhàn, thúc đẩy phát triển mô hình tiểu thủ công nghiệp địa phương. Ngoài cung cấp nguồn nhân lực thiếu hụt cho ngành dệt may làm việc tại các xưởng, doanh nghiệp may tại huyện, người lao động có thể tự mua máy may công nghiệp về may gia công tại nhà, số lao động nhận làm gia công sản phẩm may mặc tại gia đình có thu nhập ổn định. Nghề nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu bước đầu đạt được hiệu quả cao, sản phẩm được bán ra thị trường trong huyện, nhiều mô hình trồng nấm của hộ gia đình đã phát triển tốt.

P.Linh – T.Dũng

Tin nóng

Tin mới