Khoảnh khắc tàu NASA đâm vào tiểu hành tinh

Khoảnh khắc tàu NASA đâm vào tiểu hành tinh

Hình ảnh tàu vũ trụ đâm tiểu hành tinh từ kính viễn vọng 10 tỷ USD

Hình ảnh tàu vũ trụ đâm tiểu hành tinh từ kính viễn vọng 10 tỷ USD

Bí ẩn kỳ lạ nhất sau vụ tàu NASA đâm tiểu hành tinh

Bí ẩn kỳ lạ nhất sau vụ tàu NASA đâm tiểu hành tinh

Khoảnh khắc tàu vũ trụ NASA lao vào tiểu hành tinh Dimorphos

Khoảnh khắc tàu vũ trụ NASA lao vào tiểu hành tinh Dimorphos

Phản ứng bất ngờ sau vụ tàu vũ trụ NASA đâm vào tiểu hành tinh

Phản ứng bất ngờ sau vụ tàu vũ trụ NASA đâm vào tiểu hành tinh

NASA: Tàu vũ trụ DART đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos 'đúng kế hoạch'

NASA: Tàu vũ trụ DART đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos 'đúng kế hoạch'

Tàu NASA lao vào tiểu hành tinh: 'Đốt' hơn 300 triệu USD, có phải chỉ là kiến đốt gỗ?

Tàu NASA lao vào tiểu hành tinh: 'Đốt' hơn 300 triệu USD, có phải chỉ là kiến đốt gỗ?

Lần đầu tiên NASA làm chệch hướng tiểu hành tinh gây nguy hiểm cho Trái Đất

Lần đầu tiên NASA làm chệch hướng tiểu hành tinh gây nguy hiểm cho Trái Đất

Tàu NASA đâm vào tiểu hành tinh: Ngăn chặn tái diễn 'cú đột kích' bất ngờ vào Trái Đất năm 2013

Tàu NASA đâm vào tiểu hành tinh: Ngăn chặn tái diễn 'cú đột kích' bất ngờ vào Trái Đất năm 2013

Chuyện viễn tưởng thành hiện thực: NASA dùng phi thuyền đâm va làm thay đổi quỹ đạo tiểu hành tinh

Chuyện viễn tưởng thành hiện thực: NASA dùng phi thuyền đâm va làm thay đổi quỹ đạo tiểu hành tinh

Tàu vũ trụ NASA đã đâm trúng tiểu hành tinh, trong sứ mệnh quan trọng

Tàu vũ trụ NASA đã đâm trúng tiểu hành tinh, trong sứ mệnh quan trọng

Tàu vũ trụ triệu USD của NASA đâm thành công vào tiểu hành tinh Dimorphos

Tàu vũ trụ triệu USD của NASA đâm thành công vào tiểu hành tinh Dimorphos

Tàu vũ trụ NASA đâm vào tiểu hành tinh ngoài không gian để 'bảo vệ' Trái đất

Tàu vũ trụ NASA đâm vào tiểu hành tinh ngoài không gian để 'bảo vệ' Trái đất

Tại sao tàu vũ trụ NASA DART lại cố tình đâm trực diện vào tiểu hành tinh Dimorphos?

Tại sao tàu vũ trụ NASA DART lại cố tình đâm trực diện vào tiểu hành tinh Dimorphos?

Kỷ nguyên mới của nhân loại: NASA đâm tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để bảo vệ Trái Đất

Kỷ nguyên mới của nhân loại: NASA đâm tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để bảo vệ Trái Đất

Tàu NASA đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos

Tàu NASA đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos

NASA đâm thành công tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh để 'cứu' Trái đất

NASA đâm thành công tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh để 'cứu' Trái đất

CLIP: Tiểu hành tinh Dimorphos văng đi đâu sau khi bị tàu DART của NASA đâm trúng?

CLIP: Tiểu hành tinh Dimorphos văng đi đâu sau khi bị tàu DART của NASA đâm trúng?