QĐND - Ngày 10-10, Sở Y tế Đắc Lắc đã công bố hoàn thành công tác loại trừ bệnh phong, đồng thời tổ chức Hội thảo mục tiêu, giải pháp duy trì hoạt động sau loại trừ bệnh phong...