Hạnh kiếm tiền hút hít ma túy bằng cách "dắt gái". Để có nhiều tiền, Hạnh chuyên chăn dắt các cô gái trong độ tuổi 9X.