Đất giao thông chiếm 24%-26% quỹ đất xây dựng đô thị

Gốc
(SGGP).- Chính phủ vừa ban hành nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, việc lập quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải phù hợp với định hướng phát triển KT-XH, quy hoạch giao thông vận tải và các quy hoạch liên quan; đồng thời được lập cho ít nhất 10 năm và định hướng phát triển cho ít nhất 10 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, hành lang an toàn đối với đường ngoài đô thị (tính từ đất của đường bộ trở ra 2 bên) có bề rộng 47m đối với đường cao tốc, 17m đối với đường cấp 1 - 2… Đối với đường cao tốc đô thị, hành lang an toàn rộng 40m. Còn các cơ sở sản xuất gây ra khói bụi, ô nhiễm không khí làm giảm tầm nhìn phải nằm ngoài và cách hành lang an toàn đường bộ 25m. Đối với đô thị xây dựng mới, tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đô thị ở đô thị đặc biệt là 24%-26% so với đất xây dựng đô thị; ở đô thị loại 1 là 23%-25%; đô thị loại 2 là 21%-23%... H. LIÊM

Tin nóng

Tin mới