Đặt hàng dịch vụ PTTH trên Internet

Gốc
ICTnews - Ngày 26/9/2008, các Thứ trưởng Bộ TT&TT: Trần Đức Lai và Đỗ Quý Doãn đã chủ trì cuộc họp triển khai thí điểm đặt hàng cung ứng dịch vụ PTTH trên mạng Internet.

Tin nóng

Tin mới