Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đất lấn, chiếm khi thu hồi đất không được bồi thường

Gốc

Điều 9 của Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quy định, những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/10/07/104608/10638