Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đất ngập nước của Việt Nam đang bị suy giảm cả lượng và chất

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT – Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất ngập nước Việt Nam chiếm khoảng 10 triệu ha và nhiều vùng đất ngập nước đã bị suy giảm cả về chất lượng và số lượng do hoạt động khai thác và sử dụng chưa hợp lý.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124985&sub=72&top=41