Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đất nước cởi mở với đầu tư nước ngoài

Gốc

Bài viết của tác giả Ma-cút Ghi viết từ thành phố Hồ Chí Minh đăng trên tờ "Địa cầu và Thư tín" nhận xét rằng nước Việt Nam mới ngày nay đã khép lại quá khứ chiến tranh và luôn cởi mở với đầu tư nước ngoài.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.25756.qdnd